Smaller Default Larger
Sonel Schematic 2 to program do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji elektrycznych.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w programie cały proces tworzenia dokumentacji stał się bardzo łatwy oraz szybki, a każdy użytkownik z łatwością stworzy nawet bardziej zaawansowane schematy.
 
Do ważniejszych narzędzi, które zawiera program możemy zaliczyć:
 • łatwe i szybkie wyszukiwanie symboli wykorzystywanych podczas tworzenia schematów,
 • kreator rysunków za pomocą którego można tworzyć szybko tablice rozdzielcze oraz proste pomieszczenia,
 • wymiarowanie,
 • obracanie elementów,
 • skalowanie elementów,
 • łączenie elementów,
 • wyrównywanie elementów,
 • seryjna numeracja symboli na rysunku,
 • współpraca z programem Sonel PE5,
 • i inne.
Program pozwala również na import gotowego rysunku, który uprzednio zeskanowaliśmy. Po zaimportowaniu możemy swobodnie dodawać do tego rysunku dodatkowe elementy bez konieczności tworzenia wszystkiego od nowa.
Możliwe jest również zapisanie schematu do pliku: WMF, BMP oraz JPEG, np. w celu wysłania schematu pocztą e-mail do osoby nie posiadającej Sonel Schematic.
Program współpracuje też z programem Sonel PE5. Każdy element z biblioteki może mieć przypisaną wartość pomierzoną podczas pomiaru oraz symbol. Następnie dane te w postaci: nazwy elementu, symbolu, wartości pomierzonej eksportowane mogą być do programu Sonel PE5. Dzięki temu, użytkownik tworzy część protokołu już podczas tworzenia szkicu z pomiarów.
 
Inne cechy programu:
 • prosty w obsłudze - prawie wszystkie czynności w programie wykonuje się myszką;
 • możliwość użycia w schematach wszystkich dostępnych kolorów;
 • narzędzie do łączenia ze sobą elementów;
 • biblioteki gotowych do użycia elementów;
 • zaawansowane możliwości dostosowania obiektów;
 • możliwość użycia dowolnej czcionki do opisu elementu na rysunku;
 • zdefiniowane rozmiary papieru dla formatów: A0, A1, A2, A3, A4
 • możliwość cofnięcia aż do 50 ostatnio wykonanych operacji;
 • kopiowanie, wycinanie, wklejanie i usuwanie jednego lub grupy elementów;
 • ustawianie kolejności elementów w warstwie (przesunięcie na spód, przesunięcie do przodu, przesunięcie o jeden poziom w górę, przesunięcie o jeden poziom w dół);
 • obracanie, przesuwanie i skalowanie elementów;
 • wyrównanie kształtów względem siebie wg. wybranych kryteriów;
 • możliwość włączenia przyciągania do siatki;
 • 24 style wypełnienia gradientowego;
 • zabezpieczanie/odbezpieczanie elementów przed edycją;
 • opisy elementów z możliwością ukrycia;
 • grupowanie elementów w jeden nowy;
 • powiększanie - edycja jest możliwa w każdym widoku;
 • wstawianie do schematu obrazów (skalowanie, obracanie);
 • eksport do pliku: , GIF, PNG, BMP, JPEG,TIFF, SVG;
 • edytor bibliotek.

Wymagania programu:
System operacyjny:

 • Windows 7
 • Windows XP SP2
 • Windows Vista