Smaller Default Larger

Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:

 • stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,
 • awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż.,
 • ogólnego.

Cechy programu:

 • Zawiera bazę kryteriów oceny badań zgodnie z normami:
  - PN-EN 12464 -1: 2012 (nowa norma!) Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
  - PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
  - PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
  - PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 • Automatycznie wylicza średnią, równomierność oraz ocenia wyniki badań.
 • Drukuje kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminem kolejnych.
 • Posiada harmonogram badań.
 • Budynek i pomieszczenia można odwzorować strukturą drzewa.
 • Komunikuje się z miernikami SONEL: LXP-1 oraz MPI-530; Struktura drzewa zamodelowana w programie może być przesłana wraz z punktami pomiarowymi do miernika MPI-530 i z powrotem.
 • Możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu Sonel Schematic.
 • Możliwość przeniesienia punktów pomiarowych ze szkicu wykonanego programem Sonel Schematic prosto do tabel z wynikami.
 • Proste kosztorysowanie
 • Możliwość tworzenia własnych standardów.
 • Automatyczne aktualizacje poprzez Internet.

System operacyjny:

 • Windows XP SP2
 • Windows Vista
 • Windows 7,
 • Windows 8,
 • HDD: 100MB
 • RAM: 528 MB
 • .NET Framework 2.0 lub wyższy