Smaller Default Larger

Program Sonel PAT przeznaczony jest dla firm wykonujących pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń. Idealny dla zakładów produkcyjnych, wypożyczalni elektronarzędzi, serwisów itp.

Dane wprowadzane do programu mają strukturę hierarchiczną. Urządzenie przypisane jest do konkretnej firmy lub wydziału. Konstruując program, mieliśmy na celu stworzenie produktu, który pozwalałby użytkownikowi wykonywać dokumentacje z pomiarów elektrycznych w sposób szybki, prosty a zarazem czytelny.

Program umożliwia gromadzenie informacji o danym urządzeniu i śledzenie jego historii badań.

Protokoły mogą być opracowane w różnych formach:

  • Pełny protokół z jednego badania - na stronie A4, z pełnymi danymi o urządzeniu oraz pełną serią badań,
  • Protokół (historia) badań dla urządzenia - drukowane są wszystkie wyniki z pomiarów wg zadanych kryteriów (z danego okresu),
  • Skrócony protokół/karta ewidencyjna- drukuje historię badań z podstawowymi informacjami o urządzeniu oraz z informacją o dopuszczeniu to użytkowania.

Program drukuje protokoły zgodnie z następującymi normami:

VDE 701 - 702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 601.1