Smaller Default Larger

Mierniki i programy dla elektryków

SEP COSiW współpracuje w zakresie wzorcowania mierników z firmą DASL Systems. Przyjmuje mierniki do wzorcowania w swojej siedzibie na ul. Świętokrzyskiej 14/ p.403A

Jakie mierniki są wzorcowane w Laboratorium Przyrządów Pomiarowych firmy DASL Systems?

Laboratorium dokonuje sprawdzania i wydawania świadectw wzorcowania przyrządów używanych do pomiarów elektrycznych:

Zobacz listę mierników 

Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:

 • stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,
 • awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż.,
 • ogólnego.

Cechy programu:

 • Zawiera bazę kryteriów oceny badań zgodnie z normami:
  - PN-EN 12464 -1: 2012 (nowa norma!) Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
  - PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
  - PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
  - PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 • Automatycznie wylicza średnią, równomierność oraz ocenia wyniki badań.
 • Drukuje kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminem kolejnych.
 • Posiada harmonogram badań.
 • Budynek i pomieszczenia można odwzorować strukturą drzewa.
 • Komunikuje się z miernikami SONEL: LXP-1 oraz MPI-530; Struktura drzewa zamodelowana w programie może być przesłana wraz z punktami pomiarowymi do miernika MPI-530 i z powrotem.
 • Możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu Sonel Schematic.
 • Możliwość przeniesienia punktów pomiarowych ze szkicu wykonanego programem Sonel Schematic prosto do tabel z wynikami.
 • Proste kosztorysowanie
 • Możliwość tworzenia własnych standardów.
 • Automatyczne aktualizacje poprzez Internet.

System operacyjny:

 • Windows XP SP2
 • Windows Vista
 • Windows 7,
 • Windows 8,
 • HDD: 100MB
 • RAM: 528 MB
 • .NET Framework 2.0 lub wyższy

Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:

 • stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,
 • awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż.,
 • ogólnego.

Cechy programu:

 • Zawiera bazę kryteriów oceny badań zgodnie z normami:
  - PN-EN 12464 -1: 2012 (nowa norma!) Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
  - PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
  - PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
  - PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 • Automatycznie wylicza średnią, równomierność oraz ocenia wyniki badań.
 • Drukuje kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminem kolejnych.
 • Posiada harmonogram badań.
 • Budynek i pomieszczenia można odwzorować strukturą drzewa.
 • Komunikuje się z miernikami SONEL: LXP-1 oraz MPI-530; Struktura drzewa zamodelowana w programie może być przesłana wraz z punktami pomiarowymi do miernika MPI-530 i z powrotem.
 • Możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu Sonel Schematic.
 • Możliwość przeniesienia punktów pomiarowych ze szkicu wykonanego programem Sonel Schematic prosto do tabel z wynikami.
 • Proste kosztorysowanie
 • Możliwość tworzenia własnych standardów.
 • Automatyczne aktualizacje poprzez Internet.

System operacyjny:

 • Windows XP SP2
 • Windows Vista
 • Windows 7,
 • Windows 8,
 • HDD: 100MB
 • RAM: 528 MB
 • .NET Framework 2.0 lub wyższy

Program Sonel PAT przeznaczony jest dla firm wykonujących pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń. Idealny dla zakładów produkcyjnych, wypożyczalni elektronarzędzi, serwisów itp.

Dane wprowadzane do programu mają strukturę hierarchiczną. Urządzenie przypisane jest do konkretnej firmy lub wydziału. Konstruując program, mieliśmy na celu stworzenie produktu, który pozwalałby użytkownikowi wykonywać dokumentacje z pomiarów elektrycznych w sposób szybki, prosty a zarazem czytelny.

Program umożliwia gromadzenie informacji o danym urządzeniu i śledzenie jego historii badań.

Protokoły mogą być opracowane w różnych formach:

 • Pełny protokół z jednego badania - na stronie A4, z pełnymi danymi o urządzeniu oraz pełną serią badań,
 • Protokół (historia) badań dla urządzenia - drukowane są wszystkie wyniki z pomiarów wg zadanych kryteriów (z danego okresu),
 • Skrócony protokół/karta ewidencyjna- drukuje historię badań z podstawowymi informacjami o urządzeniu oraz z informacją o dopuszczeniu to użytkowania.

Program drukuje protokoły zgodnie z następującymi normami:

VDE 701 - 702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 601.1

Sonel Kalkulacje to program do wykonywania kalkulacji pomiarów. Dzięki swojej prostocie nie wymaga specjalnej znajomości zasad kosztorysowania. Współpracuje z programem Sonel Pomiary Elektryczne 4 (lub poprzednią wersją, PE 3), generując automatycznie kosztorys na podstawie protokołu. Jego struktura jest otwarta, dzięki czemu użytkownik może wykonywać kalkulacje dla innych prac - nie tylko pomiarowych.

Wymagania

System operacyjny:
- Windows 98 Second Edition
- Windows 2000 z Service Pack 4
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7

HDD: 70MB
RAM: 128 MB
CD-ROM
Internet Explorer: 6.0 lub wyższy
FrameWork 2.0 lub wyższy

Sonel Schematic 2 to program do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji elektrycznych.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w programie cały proces tworzenia dokumentacji stał się bardzo łatwy oraz szybki, a każdy użytkownik z łatwością stworzy nawet bardziej zaawansowane schematy.
 
Do ważniejszych narzędzi, które zawiera program możemy zaliczyć:
 • łatwe i szybkie wyszukiwanie symboli wykorzystywanych podczas tworzenia schematów,
 • kreator rysunków za pomocą którego można tworzyć szybko tablice rozdzielcze oraz proste pomieszczenia,
 • wymiarowanie,
 • obracanie elementów,
 • skalowanie elementów,
 • łączenie elementów,
 • wyrównywanie elementów,
 • seryjna numeracja symboli na rysunku,
 • współpraca z programem Sonel PE5,
 • i inne.
Program pozwala również na import gotowego rysunku, który uprzednio zeskanowaliśmy. Po zaimportowaniu możemy swobodnie dodawać do tego rysunku dodatkowe elementy bez konieczności tworzenia wszystkiego od nowa.
Możliwe jest również zapisanie schematu do pliku: WMF, BMP oraz JPEG, np. w celu wysłania schematu pocztą e-mail do osoby nie posiadającej Sonel Schematic.
Program współpracuje też z programem Sonel PE5. Każdy element z biblioteki może mieć przypisaną wartość pomierzoną podczas pomiaru oraz symbol. Następnie dane te w postaci: nazwy elementu, symbolu, wartości pomierzonej eksportowane mogą być do programu Sonel PE5. Dzięki temu, użytkownik tworzy część protokołu już podczas tworzenia szkicu z pomiarów.
 
Inne cechy programu:
 • prosty w obsłudze - prawie wszystkie czynności w programie wykonuje się myszką;
 • możliwość użycia w schematach wszystkich dostępnych kolorów;
 • narzędzie do łączenia ze sobą elementów;
 • biblioteki gotowych do użycia elementów;
 • zaawansowane możliwości dostosowania obiektów;
 • możliwość użycia dowolnej czcionki do opisu elementu na rysunku;
 • zdefiniowane rozmiary papieru dla formatów: A0, A1, A2, A3, A4
 • możliwość cofnięcia aż do 50 ostatnio wykonanych operacji;
 • kopiowanie, wycinanie, wklejanie i usuwanie jednego lub grupy elementów;
 • ustawianie kolejności elementów w warstwie (przesunięcie na spód, przesunięcie do przodu, przesunięcie o jeden poziom w górę, przesunięcie o jeden poziom w dół);
 • obracanie, przesuwanie i skalowanie elementów;
 • wyrównanie kształtów względem siebie wg. wybranych kryteriów;
 • możliwość włączenia przyciągania do siatki;
 • 24 style wypełnienia gradientowego;
 • zabezpieczanie/odbezpieczanie elementów przed edycją;
 • opisy elementów z możliwością ukrycia;
 • grupowanie elementów w jeden nowy;
 • powiększanie - edycja jest możliwa w każdym widoku;
 • wstawianie do schematu obrazów (skalowanie, obracanie);
 • eksport do pliku: , GIF, PNG, BMP, JPEG,TIFF, SVG;
 • edytor bibliotek.

Wymagania programu:
System operacyjny:

 • Windows 7
 • Windows XP SP2
 • Windows Vista

Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:

 • stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,
 • awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż.,
 • ogólnego.

Cechy programu:

 • Zawiera bazę kryteriów oceny badań zgodnie z normami:
  - PN-EN 12464 -1: 2012 (nowa norma!) Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
  - PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
  - PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
  - PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 • Automatycznie wylicza średnią, równomierność oraz ocenia wyniki badań.
 • Drukuje kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminem kolejnych.
 • Posiada harmonogram badań.
 • Budynek i pomieszczenia można odwzorować strukturą drzewa.
 • Komunikuje się z miernikami SONEL: LXP-1 oraz MPI-530; Struktura drzewa zamodelowana w programie może być przesłana wraz z punktami pomiarowymi do miernika MPI-530 i z powrotem.
 • Możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu Sonel Schematic.
 • Możliwość przeniesienia punktów pomiarowych ze szkicu wykonanego programem Sonel Schematic prosto do tabel z wynikami.
 • Proste kosztorysowanie
 • Możliwość tworzenia własnych standardów.
 • Automatyczne aktualizacje poprzez Internet.

System operacyjny:

 • Windows XP SP2
 • Windows Vista
 • Windows 7,
 • Windows 8,
 • HDD: 100MB
 • RAM: 528 MB
 • .NET Framework 2.0 lub wyższy

Program Sonel PE5 to następca popularnych już programów do wykonywania dokumentacji z pomiarów z serii Sonel PE.

Program został stworzony z myślą o osobach zajmujących się wykonywaniem pomiarów elektrycznych. Zadaniem programu jest uproszczenie tworzenia dokumentacji z pomiarów poprzez korzystanie ze specjalnie przygotowanych w programie narzędzi i funkcji.

Podstawową zaletą programu jest możliwość odczytania danych z mierników firmy Sonel oraz z programu Sonel Schematic i przeniesienia ich do gotowych tabel dedykowanych różnym badaniom.

Cechy programu:

 • zgodność drukowanego protokołu z nową normą PN-HD 60364 - 4-41,
 • współpraca z miernikami firmy Sonel S.A.,
 • współpraca z programem rysunkowym Sonel Schematic,
 • drzewiasta struktura dokumentu z rozbiciem na obiekty i pomieszczenia,
 • bazy zabezpieczeń i punktów pomiarowych,
 • automatyczne obliczanie wartości wymaganych,
 • automatyczna ocena wyników zmierzonych,
 • harmonogram pomiarów,
 • wstawianie zdjęć i rysunków do protokołów,
 • drukowanie kontrolek pomiarowych oraz tabliczek opisowych tablic,
 • kalkulacja wykonanych pomiarów,
 • drukowanie faktur,
 • automatyczne wypełnianie protokołów serią danych.

Uwaga! Aby miernik MPI-530 współpracował prawidłowo z najnowszą wersją oprogramowania PE5, należy zaktualizować miernik do najnowszej wersji firmweru.