Smaller Default Larger

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 wrzesnia 2014r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015r. (Dz.U. z 2014r., poz.1120 ) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2014r. ustalone zostało na kwotę 1750 zł. W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2014 r. wynosi 185 zł.

Uwaga! Na egzamin kwalifikacyjny należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości.Opłatę za egzamin  należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego.Pobierz aktualne formularze elektroniczne na szkolenia i egzaminy

 

  SZKOLENIA
 
 
  TEMAT: Warsztaty "Badanie oświetlenia elektrycznego we wnętrzach"
Teoria oświetlania przestrzeni roboczych, dróg ewakuacyjnych oraz praktyka z zastosowaniem luksomierza LX1 oraz oprogramowania do FOTON 2
 

TAMAT:  POLA ELEKTROMAGNETYCZNE WIELKIEJ CZESTOTLIWOŚCI - SZKOLENIE BHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kłopoty : 22 336 14 19