Smaller Default Larger

SONEL

 • Uprawnienia do wykonywania badania oświetlenia
  Temat uprawnień do badania oświetlenia budzi często kontrowersje szczególnie gdy zlecający wymaga tych uprawnień od wykonawcy. Oczywiście może ponieważ "klient płaci, klient wymaga", jednak nie ma do tego podstaw prawnych.
  Z dniem 1 stycznia 2003r. utraciła moc ustawa z 3 kwietnia 1993r. o normalizacji i tym samym do badania oświetlenia nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 1996r. nr 86, poz. 394). Oświetlenie zostało wyłączone z grupy czynników szkodliwych.
  Nie ma zatem formalnego urzędu i dokumentu, który dopuszcza kogoś do wykonywania badań. Dobrze jednak postarać się o świadectwo ukończenia kursu, szkolenia by potwierdzić swoje kompetencje. Czasem wspomina się o tym, że uprawnienia wydawane przez SEP, z uwagi na zakres uprawnień a konkretnie chodzi o pozycję dotyczącą instalacji elektrycznych oświetleniowych, upoważniają bądź potwierdzają kompetencje do wykonywania badań oświetlenia.
  Jest to błędne założenie, ponieważ uprawnienia energetyczne obejmują zakresem elektryczne instalacje oświetleniowe i bezpieczeństwo ich wykonania i eksploatacji. Nie szkoli się w ramach uprawnień SEP z zakresu badań oświetlenia i nikt nie weryfikuje tej wiedzy podczas egzaminu.

   

  Badanie oświetlenia elektrycznego we wnętrzach

  Szkolenie zostało opracowane na podstawie najnowszych norm i dotyczy analizy pomiarów natężenia: oświetlenia ogólnego, oświetlenia stanowiskowego, oświetlenia awaryjnego

  Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które chcą wykonywać pomiary oświetlenia

  Szkolenie trwa od 6 godzin i zawiera następujące tematy:

  • Wielkości świetlne (fotometryczne)
  • Kryteria oświetlenia
  • Charakterystyka elektrycznych źródeł światła
  • Podstawowe informacje o technice pomiarowej i miernikach
  • Wymagania norm oświetleniowych i przepisów prawnych
  • Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach
  • Zasady wykonywania badań
  • Pomiar natężenia oświetlenia
  • Określenie równomierności oświetlenia
  • Sprawdzenie wskaźników olśnienia oraz oddawania barw
  • Sprawdzenie luminancji opraw oświetleniowych
  • Ocena oświetlenia wnętrz światłem dziennym
  • Pomiar natężenia oświetlenia dziennego
  • Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz
  • Oświetlenie awaryjne
  • Wymagania norm i przepisów
  • Zasady wykonywania badań
  • Kryteria oceny oświetlenia awaryjnego
  • Dokumentacja powykonawcza. Sporządzanie protokołów z pomiarów
  • Charakterystyka programu komputerowego Foton 2
  • Zajęcia warsztatowe, pomiary luksomierzem  SONEL LXP-1
 • Zobacz listę mierników 

 • Program Sonel PAT przeznaczony jest dla firm wykonujących pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń. Idealny dla zakładów produkcyjnych, wypożyczalni elektronarzędzi, serwisów itp.

  Dane wprowadzane do programu mają strukturę hierarchiczną. Urządzenie przypisane jest do konkretnej firmy lub wydziału. Konstruując program, mieliśmy na celu stworzenie produktu, który pozwalałby użytkownikowi wykonywać dokumentacje z pomiarów elektrycznych w sposób szybki, prosty a zarazem czytelny.

  Program umożliwia gromadzenie informacji o danym urządzeniu i śledzenie jego historii badań.

  Protokoły mogą być opracowane w różnych formach:

  • Pełny protokół z jednego badania - na stronie A4, z pełnymi danymi o urządzeniu oraz pełną serią badań,
  • Protokół (historia) badań dla urządzenia - drukowane są wszystkie wyniki z pomiarów wg zadanych kryteriów (z danego okresu),
  • Skrócony protokół/karta ewidencyjna- drukuje historię badań z podstawowymi informacjami o urządzeniu oraz z informacją o dopuszczeniu to użytkowania.

  Program drukuje protokoły zgodnie z następującymi normami:

  VDE 701 - 702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 601.1

 • Program Sonel PE5 to następca popularnych już programów do wykonywania dokumentacji z pomiarów z serii Sonel PE.

  Program został stworzony z myślą o osobach zajmujących się wykonywaniem pomiarów elektrycznych. Zadaniem programu jest uproszczenie tworzenia dokumentacji z pomiarów poprzez korzystanie ze specjalnie przygotowanych w programie narzędzi i funkcji.

  Podstawową zaletą programu jest możliwość odczytania danych z mierników firmy Sonel oraz z programu Sonel Schematic i przeniesienia ich do gotowych tabel dedykowanych różnym badaniom.

  Cechy programu:

  • zgodność drukowanego protokołu z nową normą PN-HD 60364 - 4-41,
  • współpraca z miernikami firmy Sonel S.A.,
  • współpraca z programem rysunkowym Sonel Schematic,
  • drzewiasta struktura dokumentu z rozbiciem na obiekty i pomieszczenia,
  • bazy zabezpieczeń i punktów pomiarowych,
  • automatyczne obliczanie wartości wymaganych,
  • automatyczna ocena wyników zmierzonych,
  • harmonogram pomiarów,
  • wstawianie zdjęć i rysunków do protokołów,
  • drukowanie kontrolek pomiarowych oraz tabliczek opisowych tablic,
  • kalkulacja wykonanych pomiarów,
  • drukowanie faktur,
  • automatyczne wypełnianie protokołów serią danych.

  Uwaga! Aby miernik MPI-530 współpracował prawidłowo z najnowszą wersją oprogramowania PE5, należy zaktualizować miernik do najnowszej wersji firmweru.

 • Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:

  • stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,
  • awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż.,
  • ogólnego.

  Cechy programu:

  • Zawiera bazę kryteriów oceny badań zgodnie z normami:
   - PN-EN 12464 -1: 2012 (nowa norma!) Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
   - PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
   - PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
   - PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
  • Automatycznie wylicza średnią, równomierność oraz ocenia wyniki badań.
  • Drukuje kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminem kolejnych.
  • Posiada harmonogram badań.
  • Budynek i pomieszczenia można odwzorować strukturą drzewa.
  • Komunikuje się z miernikami SONEL: LXP-1 oraz MPI-530; Struktura drzewa zamodelowana w programie może być przesłana wraz z punktami pomiarowymi do miernika MPI-530 i z powrotem.
  • Możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu Sonel Schematic.
  • Możliwość przeniesienia punktów pomiarowych ze szkicu wykonanego programem Sonel Schematic prosto do tabel z wynikami.
  • Proste kosztorysowanie
  • Możliwość tworzenia własnych standardów.
  • Automatyczne aktualizacje poprzez Internet.

  System operacyjny:

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7,
  • Windows 8,
  • HDD: 100MB
  • RAM: 528 MB
  • .NET Framework 2.0 lub wyższy
 • Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:

  • stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,
  • awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż.,
  • ogólnego.

  Cechy programu:

  • Zawiera bazę kryteriów oceny badań zgodnie z normami:
   - PN-EN 12464 -1: 2012 (nowa norma!) Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
   - PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
   - PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
   - PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
  • Automatycznie wylicza średnią, równomierność oraz ocenia wyniki badań.
  • Drukuje kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminem kolejnych.
  • Posiada harmonogram badań.
  • Budynek i pomieszczenia można odwzorować strukturą drzewa.
  • Komunikuje się z miernikami SONEL: LXP-1 oraz MPI-530; Struktura drzewa zamodelowana w programie może być przesłana wraz z punktami pomiarowymi do miernika MPI-530 i z powrotem.
  • Możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu Sonel Schematic.
  • Możliwość przeniesienia punktów pomiarowych ze szkicu wykonanego programem Sonel Schematic prosto do tabel z wynikami.
  • Proste kosztorysowanie
  • Możliwość tworzenia własnych standardów.
  • Automatyczne aktualizacje poprzez Internet.

  System operacyjny:

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7,
  • Windows 8,
  • HDD: 100MB
  • RAM: 528 MB
  • .NET Framework 2.0 lub wyższy
 • Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:

  • stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,
  • awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż.,
  • ogólnego.

  Cechy programu:

  • Zawiera bazę kryteriów oceny badań zgodnie z normami:
   - PN-EN 12464 -1: 2012 (nowa norma!) Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
   - PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
   - PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
   - PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
  • Automatycznie wylicza średnią, równomierność oraz ocenia wyniki badań.
  • Drukuje kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminem kolejnych.
  • Posiada harmonogram badań.
  • Budynek i pomieszczenia można odwzorować strukturą drzewa.
  • Komunikuje się z miernikami SONEL: LXP-1 oraz MPI-530; Struktura drzewa zamodelowana w programie może być przesłana wraz z punktami pomiarowymi do miernika MPI-530 i z powrotem.
  • Możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu Sonel Schematic.
  • Możliwość przeniesienia punktów pomiarowych ze szkicu wykonanego programem Sonel Schematic prosto do tabel z wynikami.
  • Proste kosztorysowanie
  • Możliwość tworzenia własnych standardów.
  • Automatyczne aktualizacje poprzez Internet.

  System operacyjny:

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7,
  • Windows 8,
  • HDD: 100MB
  • RAM: 528 MB
  • .NET Framework 2.0 lub wyższy
 • Sonel Kalkulacje to program do wykonywania kalkulacji pomiarów. Dzięki swojej prostocie nie wymaga specjalnej znajomości zasad kosztorysowania. Współpracuje z programem Sonel Pomiary Elektryczne 4 (lub poprzednią wersją, PE 3), generując automatycznie kosztorys na podstawie protokołu. Jego struktura jest otwarta, dzięki czemu użytkownik może wykonywać kalkulacje dla innych prac - nie tylko pomiarowych.

  Wymagania

  System operacyjny:
  - Windows 98 Second Edition
  - Windows 2000 z Service Pack 4
  - Windows XP SP2
  - Windows Vista
  - Windows 7

  HDD: 70MB
  RAM: 128 MB
  CD-ROM
  Internet Explorer: 6.0 lub wyższy
  FrameWork 2.0 lub wyższy

 • SEP COSiW współpracuje w zakresie wzorcowania mierników z firmą DASL Systems. Przyjmuje mierniki do wzorcowania w swojej siedzibie na ul. Świętokrzyskiej 14/ p.403A

  Jakie mierniki są wzorcowane w Laboratorium Przyrządów Pomiarowych firmy DASL Systems?

  Laboratorium dokonuje sprawdzania i wydawania świadectw wzorcowania przyrządów używanych do pomiarów elektrycznych:

 • Terminy badań okresowych

   

  Norma PN-HD 60364-6:2008 wymaga,aby częstość okresowego sprawdzania instalacji była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona. 

  Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.)
  Norma PN-HD 60364-6:2008 proponuje krótszy okres badań, a w przypadkach szczególnego zagrożenia nawet terminy coroczne. Należą do nich:
  ▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,
  ▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występują instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,
  ▪ obiekty komunalne
  ▪ tereny budowy
  ▪ miejsca, w których używany jest sprzęt przenośny

  Oprócz wymienionych wyżej aktów prawnych i normatywnych, ciągle i niezmiennie istotnym wymogiem przy określaniu terminów badań okresowych są zasady wiedzy technicznej.
  Bazując na zasadach wiedzy technicznej zaleca się podmiotom przyłączanym do sieci elektroenergetycznych opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji. Instrukcje te powinny określać zakres, procedury i czynności związane z ruchem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych należących do tych podmiotów.
  W omawianych instrukcjach powinny być podane czasokresy badań okresowych dostosowane do warunków środowiskowych panujących w danym obiekcie. Instrukcje te powinny być zatwierdzone przez kierownika zakładu i skierowane do stosowania.Konieczność opracowania tej instrukcji nakłada zapis Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU z dnia 29 maja 2007 r.) 
  Taka instrukcja zatwierdzona przez kierownika zakładu staje się dokumentem obowiązującym na terenie danego zakładu w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

  Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r.


  Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych:

  Lp.

  Rodzaj pomieszczenia

  Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

  Rezystancji izolacji

  Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

  1

  O wyziewach żrących

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  2

  Zagrożone wybuchem

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  3

  Otwarta przestrzeń

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  4

  Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%i przejściowo wilgotne (75 do 100%)

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  5

  Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  6

  Zagrożone pożarem

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  7

  Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  8

  Zapylone

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  9

  Pozostałe niewymienione w p.1-8

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej, niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne
  ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
  ZL II - Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

  CZASOOKRESY POZOSTAŁYCH POMIARÓW

  Lp.

  Rodzaj pomiarów

  Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

  1

  Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe)

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  2

  Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach niewymienionych w p.1

  Nie rzadziej, niż co 5 lat

  3

  Pomiary natężenia oświetlenia

  Nie rzadziej, niż co 5 lat. Zalecane, co 2 lata.

  4

  Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ELEKTRONARZĘDZIA

  Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać stan elektronarzędzia przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu lub na początku każdej zmiany roboczej. Częstotliwość przeglądów kontrolnych jest uzależniona od kategorii użytkowania elektronarzędzia.

  CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH

  Częstotliwość przeglądów kontrolnych w zależności od kategorii użytkowania podaje tablica:

    Przeglądy kontrolne  

  Kategoria

  użytkowania

  Eksploatacja elektronarzędzia

  Przeglądy kontrolne

  wykonywać, co:

  0

  dorywczo, co kilka dni 12 miesięcy

  I

  dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany 6 miesięcy

  II

  często w ciągu jednej zmiany 4 miesiące

  III

   

  często w ciągu kilkunastu kolejnych godzin lub zainstalowane na stałe, np. na linii produkcyjnej, montażowej 2 miesiące

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kategorię użytkowania elektronarzędzia określa użytkownik w zależności od charakteru pracy narzędzia.

   

  PLAC BUDOWY
  Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych stanowi:

  §58 Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa odbywa się, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności a ponadto: 
  1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych, 
  2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłużej, 
  3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

  §59 W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych w instalacji, o której mowa w § 53 ust. 1 (instalacje rozdziału energii elektrycznej) należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.