Smaller Default Larger

Reklama

 KALENDARZE SEP 2017

pismo przewodnie - zamowienie oferta wizualizacje

 

 

Folder

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.cosiw.pl/images/ENERGETAB2014

INFORMACJE O PROJEKCIE

Archiwa społeczne istnieją zazwyczaj przy stowarzyszeniach, fundacjach, bibliotekach jako integralna choć często niewyodrębniona sfera ich działalności. Gromadzą fotografie, wspomnienia, nagrane relacje, dokumenty życia społecznego. Wkraczają na obszary zwykle pomijane przez archiwa państwowe, ocalając historię życia codziennego, dzieje lokalne, opowieści zwykłych ludzi. Niektóre z tego rodzaju archiwów, istniejące wiele lat, zgromadziły pokaźne zbiory i te współpracują na ogół z państwową służbą archiwalną. Większość to jednak inicjatywy czysto lokalne, znane jedynie wąskiemu gronu, osamotnione. Prowadzone często przez pasjonatów, wolontariuszy, którzy mimo braku wsparcia z czasem stają się specjalistami w swojej dziedzinie.
Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego o archiwach społecznych oraz wywiadów z rzecznikami archiwistyki społecznej.

Ośrodek KARTA od wielu lat stara się o wsparcie archiwistyki społecznej w Polsce oraz archiwów polskich i polonijnych za granicą. Od listopada 2012 dzięki dofinansowaniu z programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego, realizujemy projekt „Archiwa społeczne w Polsce” służący profesjonalizacji archiwistyki społecznej, gromadzeniu informacji o rozproszonych archiwach powstających oddolnie, dostarczaniu narzędzi edukacyjnych. Natomiast dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 roku rozpoczęliśmy projekt, który ma na celu diagnozę stanu archiwów przy instytucjach polonijnych i polskich za granicą oraz skupionych wokół nich. 

W 2014 roku Ośrodek KARTA, w ramach projektów systemowych konkursu „Obywatele dla Demokracji”, otrzymał dwuletni grant na projekt „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”. Celem projektu (marzec 2014 – kwiecień 2016) jest trwała pozytywna zmiana sytuacji archiwistyki społecznej przez: opracowanie modelu współpracy AS-ów z państwem, uporządkowanie statusu prawnego archiwistyki społecznej, profesjonalizacja dziedziny, stworzenie sieci AS: rozbudowa strony www.archiwa.org jako portalu "branżowego", zmiana pozycji społecznej, adekwatnie do wagi jej funkcji kulturowej.

ulotka informacyjna

Bielsko – Biała, 1 sierpnia 2014 r.

Przed nami kolejna - już 27. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2014, które odbędą się w dniach: od 16 do 18 września br.

ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego i jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. 

Na tegoroczne targi ENERGETAB 2014 wpłynęły zgłoszenia od około 700 wystawców z 20 krajów Europy i Azji, którzy pragną zademonstrować swoje najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki. Wśród wystawców spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne rynki, jak też większość liczących się na polskim rynku dostawców najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej. Coraz więcej eksponowanych produktów związanych jest z podnoszeniem efektywności energetycznej wytwarzania bądź użytkowania energii oraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.cosiw.pl/images/energetab2013

Zakres tematyczny ekspozycji targowej jest bardzo obszerny i obejmuje: wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej, elementy i aparaturę elektrotechniki, systemy automatyki i sterowania a także specjalistyczne narzędzia i pojazdy oraz usługi związane z powyższymi branżami.

 

Alfons Hoffmann (ur. 12 listopada 1885 w Grudziądzu, zm. 30 grudnia 1963 w Gdańsku) – polski inżynier-elektryk, wychowanek i profesor Politechniki Gdańskiej, W latach 1905 -1911 studiował w Königliche Technische Hochschule zu Danzig, następnie zdobywał praktykę w przemyśle niemieckim, m.in. w zakładach Garbe Lahmeyer i Siemens Schuckert oraz w elektrowni Koronowo. Po odzyskaniu niepodległości jako pierwszy w kraju zbudował w 1923 roku elektrownię wodną w Gródku. Również jako pierwszy zbudował linie przesyłową, napowietrzną Gródek-Toruń, na niestosowane dotąd napięcie 60 kV. To napięcie później się rozpowszechniło w budowanych w kraju pozostałych liniach przesyłowych. Pobudował następnie elektrownie w Żurze i Gdyni, przedłużył linie 60 kV do Gdyni, a dalej linią 15 kV zasilał Władysławowo i Juratę. Połączył się z pracującymi już elektrowniami w Grudziądzu i Toruniu, tworząc tym samym pierwszy w kraju jednolity, wojewódzki system elektroenergetyczny.

 

Pierwszy plan elektryfikacji Pomorza z 1923 roku według projektu Alfonsa Hoffmanna

 

Nie tylko budował, ale także znakomicie kierował utworzoną w 1924 roku Pomorską Elektrownią Krajową Gródek S.A., której kapitał zakładowy wynosił 6 mln zł. Alfons Hoffmann, rozstając się w 1938 roku z PEK Gródek, po 18-letniej pracy, pozostawił spółkę z kapitałem 38 mln zł.

W latach 1932-33 zbudował w Gródku nowoczesną Fabrykę Grzejników Elektrycznych. Przy budowanie tej fabryki oparł się na dostawach od znanych i renomowanych producentów drutów grzejnych Kanthal, jak i izolacji (rurki wg patentu Baeckera). Fabryka produkowała kuchenki domowe i duże kuchnie. Produkowano też grzejniki, żelazka elektryczne.

W 1938 roku przechodzi do Śląskich Zakładów Elektroenergetycznych jako Naczelny Dyrektor. Przedstawia wizję budowy nowoczesnego koncernu, składa zamówienie na największy wówczas w kraju turbozespół o mocy 50 MVA. W czasie wojny ukrywał się u swojego przyjaciela dyr. Kazimierza Szpotańskiego, pracował w kuźni, brał udział w pracach konspiracyjnych

Po wojnie, przystępuje do odbudowy elektrowni wodnych w Bielkowie i Łapinie (Kaszuby). W 1946 roku skierowano go do odbudowy elektrowni wodnej, całkowicie zdemontowanej przez Armię Czerwoną. Po przekazaniu dokumentacji turbin stronie radzieckiej, zostaje w 1949 roku zwolniony z pracy. Przeniósł się na Politechnikę Gdańską, gdzie w latach 1949 - 1953 pracował w Katedrze Energetyki u prof. Kazimierza Kopeckiego, prowadząc wykłady z elektrowni wodnych, sieci elektrycznych i grzejnictwa. W 1953 roku rozpoczął pracę jako generalny projektant w Biurze Studiów Gospodarki Wodnej, a potem jako kierownik Zakładu Konstrukcji Wodnych i Śródlądowych w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Tam też w 1957 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego.

Ważną domeną owocnej działalności Alfonsa Hoffmanna była praca społeczna, był on urodzonym społecznikiem. Już jako student drugiego roku dyrygował chórem Lutnia w Gdańsku. Zakładał ogniska śpiewacze w Kartuzach, Wejherowie i Gdańsku.

Drugim takim polem działania było Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Już w grudniu 1918 roku wstąpił do Stowarzyszenia Techników w Poznaniu. W 1921 roku założył Toruńskie Koło SEP i był w latach 1921-1931 jego pierwszym prezesem. Koło SEP w 1924 roku przekształca się w Oddział, a Alfons Hoffmann zostaje jego pierwszym prezesem. Zasłynął w SEP jako prezes, który wystąpił z propozycją, odbycia walnego zjazdu SEP na Bałtyku. W 1938 roku m/s Piłsudski wypłynął w 5 dniowy rejs.

Alfons Hoffmann zmarł 30 grudnia 1963 roku.