Smaller Default Larger

Aktualności COSiW

„Tesla” jest oryginalną pozycją wydawniczą, przedstawiającą biografię Nikoli Tesli w formie artbooka. Życie i twórczość tego genialnego wynalazcy opowiedziane jest na 75 ilustracjach. Nieprzerwany ciąg misternych rysunków uzupełniają ukryte w alonżach fragmenty tekstu autorstwa Przemysława Słowińskiego pochodzące z książki „Władca piorunów Nikola Tesla i jego genialne wynalazki”.
AUTORKA:
Kalina Michałowska ukończyła studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku Grafiki, gdzie specjalizowała się w projektowaniu książki i ilustracji, multimediów oraz pracowni rysunku. Studiowała również w Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de la Universidad de Granada, a praktyki studenckie odbyła w Lizbonie.Jej twórczość prezentowana była w Polsce podczas corocznych wystaw ASP oraz Targów Książek, a także w Hiszpanii podczas wystaw organizowanych przez La Fundación Valentín de Madariaga w Sewilli i Rondo.
ZAPISY NA KSIĄŻKĘ I PRZEDSPRZEDAŻ W SPECJALNYCH CENACH
• Specjalna cena 70 zł + przesyłka gr atis (całkowity koszt 70 zł) — przy zamówieniu i przedpłacie do 30.09.2017 r .
• Specjalna cena 75 zł + przesyłka 15 zł ( całkowity koszt 90 zł) — przy zamówieniu do 31.10.2017 r . — opłata przy odbiorze przesyłki
• Regularna cena 80 zł + przesyłka 15 zł ( całkowity koszt 95 zł) — po wydaniu 20.12.2017 r.  

formularz zapisu

 

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym badanych urządzeń. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Pomiary w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod 7 względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one prawidłowo działały. Okresowe pomiary mają potwierdzić prawidłowość działania zastosowanych środków ochrony.

 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - ZAPISY :: formularz elektroniczny :: formularz papierowy

WZORCOWANIE MIERNIKÓW NA TARGACH ENERGETICS LUBLIN 2016
zabierz miernik
zostaw na stoisku SEP COSIW
skorzystaj z niższej ceny

DOBRANA PARA – Warsztaty pomiarów elektrycznych SONEL MPI 530 + PE5
z certyfikatem umiejętności SEP COSiW

 

  • Pomiary – teoria i praktyka: ciągłość przewodów, impedancja pętli zwarciowej, testy wyłączników RCD, separacja elektryczna, rezystancja izolacji, rezystancja uziomów.
  • Obsługa programu PE 5 - do tworzenia protokołów z pomiarów: tworzenie protokołu, struktura drzewa, tabele pomiarowe, charakterystyki zabezpieczeń, harmonogram, współpraca z programem Schematic 2,
  • Obsługa miernika: wykonywanie pomiarów, obsługa pamięci, akcesoria
  • Współpraca miernika z programem PE 5 – Jak przyspieszyć pomiary? Jak skrócić do minimum czas przygotowywania protokołów?

TARGOWA CENA SZKOLENIA:  320.00  zł opłata regularna 70.00 zł opłata dla ucznia/ studenta

TERMIN : 16 listopada 2016 :: godz. 10:30 - 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:  TARGI ENERGETICS LUBLIN Sala Konferencyjna B2A
ORGANIZATOR SZKOLENIA: DASL Systems  :: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
OFERTA OBEJMUJE: wykłady i warsztaty, certyfikat z odbycia szkolenia wydany przez Zakład Szkolenia SEP COSiW, upr. Kuratorium Oświaty, UM Warszawa 2.14/00386/2005,  Serwis kawowy

 

Podkategorie